Zgłoszenia do XVIII Giełdy pomysłów na życie

Drukuj
Utworzono: piątek, 24, styczeń 2014 Super User

Stanowiska na sali gimnastycznej (max. 25 miejsc)

 1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 2. Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 w Łomży przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży
 3. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 4. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 5. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 6. Prywatne Szkoły dla Dorosłych „Twoja –Szkoła” - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoły Policealne dla Dorosłych w Łomży
 7. Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 8. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
 9. Uczelnia Jańskiego w Łomży
 10. Wyższa Szkoła Agrobiznezu w Łomży
 11. Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp.o.o
 12. Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Ekonomii i Zarządzania, Biuro ds. Rekrutacji
 13. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
 14. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 15. Politechnika Białostocka
 16. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 17. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 18. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
 19. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Biuro ds. Studenckich, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Centrum Nauki i Kształcenia
 20. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 21. Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku
 22. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 23. Uniwersytet Warszawski - Instytut Anglistyki
 24. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika
 25. Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny

Stanowiska w pozostałych pracowniach

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Ochrony Środowiska
 2. Portal Studiawanglii.pl
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Biologii i Biotechnologii
 4. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
 5. Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Fizyki
 6. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 7. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 8. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Wydział Nauk Technicznych
 9. Politechnika Białostocka - Wydział Elektryczny
 10. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 11. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 12. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 13. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki
 15. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
 16. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
 17. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 18. ...

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720