Klasy trzecie (poziom rozszerzony)

Drukuj
Poprawiono: poniedziałek, 23, październik 2017

Terminy sprawdzianów diagnostycznych z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym

Klasy III: 11-12 stycznia 2018 r.

Harmonogram

Lp. Działania Terminy
1 Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych przekazują Dyrektorowi Szkoły i Zespołowi ds. Badań Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów plany testów. 7.11
2 Dyrektor opiniuje plany testów i zatwierdzone przekazuje do realizacji zespołom przedmiotowym lub zleca zewnętrzne przygotowanie testu. 17.11
3 Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych przekazują Dyrektorowi i i Zespołowi ds. Badań Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów przygotowane wersje testów wraz z obudową. 8.12
4 Dyrektor po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Badań Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów zatwierdza testy lub nakazuje ich powtórne przygotowanie w ciągu tygodnia. 15.12
5 Zespoły przedmiotowe oddają poprawione, ostateczne wersje testów. 21.12
6 Przeprowadzenie testów zgodnie z ustalonymi procedurami. 11-12.01
7 Sprawdzanie testów przez wszystkich członków zespołów przedmiotowych. 11-19.01
8 Przekazanie wyników sprawdzianów Zespołowi ds. Badań Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów. 19.01
9 Opracowanie wyników pod względem ilościowym przez Zespół. 8-15.02
10 Przekazanie opracowanych wyników ilościowych zespołom przedmiotowym do przygotowania analizy jakościowej. 16.02
11 Przekazanie analizy jakościowej Zespołowi do Badania Osiągnięć Edukacyjnych przez Zespoły Przedmiotowe. 7.03
12 Przedstawienie raportu na Radzie Pedagogicznej Rada Pedagogiczna X-XI 2018 r.

Gościmy

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720