Klasy pierwsze i drugie

Drukuj
Poprawiono: poniedziałek, 23, październik 2017

Terminy sprawdzianów diagnostycznych

Klasy I: 16, 17, 18 maja 2018 r.

Klasy II: 11, 14, 15 maja 2018 r.

Harmonogram

Lp Działania Terminy wynikające z harmonogramu
Klasa I Klasa II
1 Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych przekazują Dyrektorowi Szkoły i Zespołowi ds. Badań Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów plany testów. 27.03 14.03
2 Dyrektor opiniuje plany testów i zatwierdzone przekazuje do realizacji zespołom przedmiotowym lub zleca zewnętrzne przygotowanie testu. 11.04 21.03
3 Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych przekazują Dyrektorowi i Zespołowi ds. Badań Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów przygotowane wersje testów wraz z obudową 25.04 4.04
4 Dyrektor po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Badań Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów zatwierdza testy lub nakazuje ich powtórne przygotowanie w ciągu tygodnia. 8.05 18.04
5 Zespoły przedmiotowe oddają poprawione, ostateczne wersje testów. 11.05 25.04
6 Przeprowadzenie testów zgodnie z ustalonymi procedurami. 16-18.05 11, 14-15.05
7 Sprawdzanie testów przez wszystkich członków zespołów przedmiotowych. 19.05–5.06 16.05–23.05
8 Przekazanie wyników sprawdzianów Zespołowi ds. Badań Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów. 6.06 24.05
9 Opracowanie wyników pod względem ilościowym przez Zespół. 13.06 25.05–6.06
10 Przekazanie opracowanych wyników ilościowych zespołom przedmiotowym do opracowania analizy jakościowej. 14.06 7.06
11 Przekazanie analizy jakościowej klas II-gich Zespołowi do spraw Badania Osiągnięć Edukacyjnych przez Zespoły Przedmiotowe, a klas I-szych wicedyrektor Renacie Maliszewskiej-Bagińskiej. 22.06 13.06
12 Przedstawienie raportu z analizy badań w klasach II-gich na Radzie Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna - lipiec 2018 r.

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720