Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2015/2016 przez kuratora oświaty w Białymstoku

 1. Uczniowie są zmotywowani do nauki i wiedzą od czego zależą ich sukcesy. Dostrzegają użyteczność tego, czego uczą się w szkole i czują się odpowiedzialni za własny rozwój. Jednocześnie duża część uczniów liceów ogólnokształcących uważa, że ich osiągnięcia nie są związane z nauką w szkole.
 2. Uczniowie chętnie włączają się w działania charytatywne.
 3. Szkoły wspierają uczniów w różnych sytuacjach i odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. Częściej szkoła udziela wsparcia uczniom w razie trudności, natomiast w niewielkim stopniu spełnia ich oczekiwania w zakresie rozwijania zainteresowań.
 4. W szkole podejmuje się inicjatywy na rzecz rozwoju zdolności uczniów, jednak częściej za sukces uznaje się wyniki uzyskiwane w konkursach, zawodach sportowych niż z zakresu rozwoju i nabywania przez nich umiejętności.
 5. Oferta zajęć pozalekcyjnych opiera się w większym stopniu na zajęciach wspomagających uczniów w nauce niż na tych, które ich interesują.
 6. Nauczyciele uwzględniają w procesie lekcyjnym zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
 7. Nauczyciele współpracują ze sobą w rozwiązywaniu problemów, doskonaleniu metod i form pracy oraz prowadzeniu badań wewnętrznych co sprzyja doskonaleniu zawodowemu i wzbogacaniu oferty szkoły.
 8. Niewielu nauczycieli posługuje się podczas lekcji w sposób stały technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 9. Nauczyciele rzadko nawiązują do tego, czego uczniowie uczą się na innych przedmiotach oraz do aktualnych wydarzeń w Polsce i na świecie.
 10. W szkołach rzadko analizuje się wyniki badań zewnętrznych innych niż wyniki oceniania zewnętrznego.
 11. Wnioski uzyskane z prowadzonych analiz nie zawsze wykorzystuje się do doskonalenia procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 12. Szkoły w bardzo szerokim zakresie współpracują ze środowiskiem lokalnym.
 13. W szkole widoczny jest udział nauczycieli w procesie decyzyjnym, natomiast włączanie w system decydowania uczniów, pracowników szkoły i rodziców odbywa się w niewielkim stopniu.
 14. Duża grupa rodziców nie korzysta z możliwości jakie daje prawo oświatowe w zakresie współdecydowania o ważnych dla procesu edukacyjnego sprawach.
 15. Pracownicy niepedagogiczni są partnerami szkół w procesie zapewniania bezpieczeństwa i sprawowania opieki nad uczniami.

Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach – bibliografia (nauczyciel)

Braun-Gałkowska Maria: W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych. [T.3]. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1994

Zawiera m.in. rozdział: Rozwiązywanie konfliktów.

Czemierowska-Koruba Ewa, Koruba Kazimierz: Szkoła bez przemocy. Program społeczny. Przewodnik po dobrych praktykach. Warszawa: Grupa Wydawnicza „Polska Presse”, Fundacja Grupty TP, Media Regionalne, 2007

Dambach Karl E.: Odwaga cywilna a przemoc w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Gęsicki Janusz: Jak nie zwariować w szkole. Warszawa: WSiP, 1999

Poradnik dla nauczycieli.

Hamer Hanna: Bliżej siebie. 10 ważnych tematów – scenariusze 20 lekcji wychowawczych, ułatwiających poznanie siebie i rozwój. Warszawa: Wydawnictwo „Veda”, 2000

Hamer Hanna: Oswoić nieśmiałość. Scenariusze 22 lekcji wychowawczych (…). Warszawa: Wydawnictwo „Veda”, 2000

Palomares Susanna, Schilling Dianne, Winch Cathy: Skrzynia skarbów. Ćwiczenia grupowe. Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”, 2011

Zawiera m.in.: pokonywanie kryzysu, siła słów, wartość uznania, dyskryminacja pod lupą, przepis na otwartość, rozpoznawanie stereotypów, zwalczanie uprzedzeń, radzenie sobie z konfliktem (złość i samokontrola, prześladowania, brutalność, reagowanie na przemoc), rozwiązywanie problemów, ćwiczenie empatii.

Sęk Andrzej, Tokarski Henryk: Zagrożenia bezpieczeństwa w szkole. Ostrołęka: Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, 2013

Harmonogram rad pedagogicznych

Rok szkolny 2017/2018

 • 14 września - rada pedagogiczna dotycząca przedstawienia planu nadzoru pedagogicznego (godz. 15.30)
 • 16 stycznia – rada klasyfikacyjna klas I-III (godz. 15.30)
 • 06 lutego – rada pedagogiczna plenarna (godz. 15.30)
 • 25 kwietnia – rada klasyfikacyjna klas III (godz. 15.30)
 • 20 czerwca - rada klasyfikacyjna klas I-II (godz. 14.00)
 • 28 czerwca – rada pedagogiczna plenarna (godz. 10.00)

Omega

W celu wyznaczenia ocen na koniec semestru lub roku szkolnego należy skorzystać ze skomplikowanych wzorów. Aby ułatwić wystawienie ocen stworzyłem arkusz, który robi to automatycznie.

OSTRZEŻENIE

Używasz Omega.xls na własną odpowiedzialność.
Autor przetestował działanie arkusza, ale nie jest w stanie udzielić gwarancji, że oceny wyznaczone przez Excela będą zgodne z systemem oceniania III LO w Łomży.

Pobieranie

Kontakt z autorem

Jeśli masz jakiś uwagi, napisz do mnie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Co nowego?

Wersja 4.1

 • Poprawiono błąd występujący przy liczeniu oceny P+R.

Wersja 4.0

 • Dostosowano zakresy omegi do stanu na wrzesień 2012 r.

Wersja 3.0

 • Poprawiono zakresy na poszczególne oceny.
 • Usunięto wskaźnik możliwości poprawy - teraz niezależnie od średniej można poprawić ocenę o jeden stopień.
 • Usunięto kolumnę Średnia.

Wersja 2.1

 • Poprawiono błąd związany z poprawą I semestru. Od tej chwili gwiazdka * nie pojawi się w I semestrze.

Wersja 2.0

 • Oceny są wyznaczane z uwzględnieniem rozszerzeń.

Wersja 1.0

 • Oceny są wyznaczane bez uwzględnienia rozszerzeń.

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720