Regulamin SCIM

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, październik 2012 Renata Saniewska

REGULAMIN SZKOLEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

 1. Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej czynne jest w godzinach pracy biblioteki a jego opiekunem jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Centrum służy uczniom i pracownikom szkoły jako źródło wiedzy i informacji. Komputer służy do przeglądania multimedialnych programów edukacyjnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie, potrzebnych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, wykonywania własnych prac dla potrzeb szkolnych i naukowych, tworzenia dokumentów na użytek szkoły.
 3. Przy stanowisku pracy może się znajdować jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach (np. wspólne opracowywanie dokumentu) za zgodą bibliotekarza pracować mogą maksymalnie 2 osoby.
 4. Przed przystąpieniem do pracy należy wpisać się do zeszytu korzystania z SCIM
 5. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 6. W SCIM obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą zakłócić ciszę.
 7. Komputer może być wykorzystany do przeglądania płyt CD ? ROM, płyt DVD i innych nośników. Programy komputerowe udostępniane  są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele którzy chcą skorzystać z programów podczas zajęć w pracowni komputerowej.
 8. Użytkownik zamierzający skorzystać z różnych nośników danych (płyty CD, DVD, pamięć USB)  ma obowiązek zgłosić ten fakt nauczycielowi.
 9. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać wyłącznie bibliotekarz. Istnieje możliwość wykonania pojedynczych wydruków tekstów po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Nie wykonuje się wydruków kompletnych stron internetowych oraz grafiki.
 10. Zabrania się:
 • Składowania własnych i usuwania istniejących plików na dyskach twardych;
 • Dokonywania jakichkolwiek napraw, zmiany konfiguracji sprzętu, włączania i wyłączania urządzeń do/z sieci elektrycznej bez zgody nauczyciela;
 • Instalowania własnych programów, korzystania z komunikatorów internetowych (np.: Skype, Tlen, GG itp.)
 1. Po zakończeniu pracy należy wylogować się ze swojego konta a stanowisko komputerowe pozostawić w idealnym porządku.
 2. Za szkody wyrządzone w SCIM w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik, a w przypadku ucznia - jego rodzice (opiekunowie prawni). W przypadku wprowadzenia wirusów komputerowych lub innego działania niezgodnego z prawem użytkownik ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.
 3. Za nieprzestrzeganie regulaminu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad obowiązujących w SCIM bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720