Lektury z j. polskiego

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, październik 2012 Renata Saniewska

Wykaz lektur ?obowiązujący  od roku szk. 2012/2013

(opracowano na podstawie: Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. [b.m., b.r.]

ZAKRES   PODSTAWOWY

ZAKRES   ROZSZERZONY

  1.   Teksty poznawane w całości

(nie mniej niż   13 pozycji książkowych oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej   objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych   gwiazdką)

Sofokles Antygona lub Król Edyp   (wersja literacka lub spektakl teatralny);

*Bogurodzica;   Lament świętokrzyski;

*Jan Kochanowski ? wybrane pieśni,   treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;

Mikołaj Sęp Szarzyński ? wybrane   sonety;

William Szekspir Makbet lub Hamlet;

Adam Mickiewicz ? wybrane sonety i   inne wiersze (w tym Romantyczność),   *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;

Juliusz Słowacki ? wybrane wiersze;

Cyprian Kamil Norwid ? wybrane   wiersze;

Bolesław Prus *Lalka;

Fiodor Dostojewski ? wybrany utwór,   np. Zbrodnia i kara, Łagodna;

Joseph Conrad Jądro ciemności;

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer,   Leopold Staff ? wybrane wiersze;

Stanisław Wyspiański *Wesele;

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I ? Jesień);

Stefan Żeromski ? wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub   Przedwiośnie);

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan   Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński ?   wybrane wiersze;

Jarosław Iwaszkiewicz ? wybrane   opowiadanie;

*Bruno Schulz ? wybrane opowiadanie;

Tadeusz Borowski ? wybrane   opowiadanie;

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz,   Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam   Zagajewski, Stanisław Barańczak ? wybrane wiersze;

Miron Białoszewski ? wybrane utwory;

Wybrany dramat dwudziestowieczny z   literatury polskiej (np. S. I. Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza   Różewicza);

wybrana powieść polska z XX lub XXI w.   (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka,   Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa   Mackiewicza Droga donikąd,   Stanisława Lema Solaris, Juliana   Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza   Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);

wybrana powieść światowa z XX lub XXI   w. (np. Franza Kafki Proces,   Alberta Camusa Dżuma, George?a   Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa   Singera Sztukmistrz z Lublina,   Gabriela Garcii Marqueza Sto lat   samotności, Umberto Eco Imię róży).

 

Teksty określone dla zakresu   podstawowego, a ponadto:

Horacy ? wybrane liryki;

Jan Kochanowski Treny (jako cykl   poetycki); poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);

wybrany wiersz z romantycznej poezji   europejskiej;

Julian Słowacki Kordian lub Fantazy ;

Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia; realistyczna lub naturalistyczna powieść   europejska (np. Honoriusz Balzac Ojciec   Goriot, Emil Zola Nana lub   Gustaw Flaubert Pani Bovary);

Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;

Gustaw Herling-Grudziński ? wybrane   opowiadanie;

Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata;

Wybrana powieść lub zbiór opowiadań z   XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej,   Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja   Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego,   Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła   Huelle);

Wybrana powieść (lub zbiory opowiadań)   dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej ( np. Franza Kafki,   Thomasa Manna, Vladimira Nabokowa, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera,   Johna Steinbecka, kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Güntera Grassa,   Umberto Eco, Milana Kundery);

Wybrane wiersze dwudziestowiecznych   poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

 

  1.   Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja   należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego   gwiazdką:

wybór mitów;

Dzieje   Tristana i Izoldy;

Miguel   Cervantes Don Kichote;

Jan   Chryzostom Pasek Pamiętniki;

Ignacy Krasicki ? wybrana satyra lub Monachomachia;

Adam Mickiewicz Dziady część IV;

Juliusz Słowacki Kordian;

Witold Gombrowicz *Ferdydurke;

Irit Amiel ? wybrane opowiadanie z   tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba,   Apokalipsy św. Jana)

teksty określone dla zakresu   podstawowego, a ponadto:

wybrany esej Mieczysława Jastruna lub   Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej;

Alighieri   Dante Boska komedia;

Johann   Wolfgang Goethe Faust;

Czesław Miłosz ? wybrany esej;

Zbigniew Herbert ? wybrany esej;

inny esej autora polskiego (np.   Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks.   Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego);

wybrany reportaż autora polskiego(np.   Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka   Grynberga);

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii   Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);

Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;

Biblia (fragmenty Starego i Nowego   Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).

 

  1.   Inne:

wybrane utwory z twórczości polskich   reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy,   Krzysztofa Zanussiego);

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2   czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) ? nagranie   telewizyjne.

jak dla zakresu podstawowego, a   ponadto:

wybrane filmy z klasyki kinematografii   światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego,   Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa);

spektakle teatralne (w tym Teatru TV)   ? przynajmniej jeden w roku;

stała lektura gazety codziennej,   tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika.

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720