Wasze wybory

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 22, listopad 2010 Super User

Dnia 22 listopada 2010 r. w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży odbyło się podsumowanie programu profilaktycznego Wasze wybory.

III LO od kilku lat bierze udział w realizacji działań profilaktycznych w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej.

W związku z realizacją programu, w minionych latach w liceum odbyły się:

  • obozy sportowe w ośrodku szkolno-wypoczynkowym Knieja w Rajgrodzie,
  • wycieczki do: Biebrzańskiego Parku Narodowego, Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie,
  • rajd po Łomżyńskim Parku Krajoznawczym Doliny Narwi,
  • obóz ekologiczno-plastyczny w Ciechanowie,
  • spotkanie Miłośników Kultury i Miłośników Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego,
  • zielona szkoła Wielokulturowość Podlasia.

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciele Wydziału - Stanowiska d.s. Zdrowia i Rozwiązywania Patologii Społecznych, profesor Leszek Korporowicz - socjolog kultury, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie.

Po części sprawozdawczej, prezentującej działania podejmowane przez szkołę w ramach programu profilaktycznego Wasze wybory, uczestnicy tegorocznych wycieczek, obozów i spotkań podzielili się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami.

Uczniowie przebywający na obozie sportowym w Rajgrodzie podkreślali, że czas tam przeżyty upłynął w atmosferze sportowej rywalizacji i integracji.

Z kolei grupa językowa informowała o spotkaniach, na których poznawała kulturę, zwyczaje i zabytki Wielkiej Brytanii i Niemiec. Miały one na celu przygotować uczniów do konkursów językowych, dały też możliwość pogłębienia wiedzy na temat realiów życia wymienionych krajów.

We wrześniu b. r. uczniowie III LO brali udział w wycieczce, która odbyła się pod hasłem: Wielokulturowość Podlasia. Reprezentant grupy przedstawił program wyjazdu, podczas którego zapoznano się z religią, rękodziełem oraz kuchnią naszego regionu. Trasę wycieczki i zdobyte doświadczenia obrazowały umieszczone na wystawie zdjęcia oraz prace plastyczne.

Na zakończenie spotkania odbył się wykład profesora Leszka Korporowicza na temat wielokulturowości Podlasia. Akcentował on szczególne miejsce naszego regionu w kulturze i historii Polski.

Spotkanie zaprezentowało bogactwo działań realizowanych w ramach programu Wasze wybory. Mamy nadzieję na ich kontynuację w następnych latach pracy szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720