XV Giełda pomysłów na życie

Drukuj
Utworzono: czwartek, 12, marzec 2015 Super User

11 marca 2015 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w III LO odbyła się XV Giełda pomysłów na życie. Po raz kolejny maturzyści, uczniowie klas II oraz młodzież z łomżyńskich szkół średnich, mogła zapoznać się z ofertą kilkudziesięciu wyższych uczelni. W tym roku giełda współorganizowana była z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku, który jest realizatorem pilotażowego projektu Azymut – nowe kwalifikacje w Łomży.

W giełdzie wzięły udział następujące uczelnie:

 1. Akademia Morska w Gdyni
 2. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydział Nauk Społecznych w Giżycku
 3. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 4. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
 5. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK oddział w Łomży
 6. Uczelnia Jańskiego w Łomży
 7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. Uniwersytet Warszawski
  • Wydział Anglistyki,
  • Wydział Fizyki
  • Wydział Prawa i Administracji
 9. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 10. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 11. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
 12. Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
 13. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
 14. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
 15. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
 16. Studia w Anglii, Centrum Informacyjne w Polsce
 17. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 18. Uniwersytet w Białymstoku
  • Instytut Filologii Polskiej
  • Instytut Biologii
  • Wydział Fizyki
 19. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 20. Politechnika Białostocka
  • Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  • Wydział Mechaniczny
  • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • Wydział Zarządzania
  • Zamiejscowy Wydział Leśny
 21. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. Akademicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży
 23. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 24. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 25. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
 26. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy - Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
 27. Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 28. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
 29. Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 30. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski
  • Wydział Biologii i Biotechnologii
  • Wydział Matematyki i Informatyki
 31.  Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
 32. Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku
 33. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 34. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
 35. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 36. Szkoła Językowa Linguo w Łomży
 37. Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja - szkoła” w Łomży
 38. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 39. Warszawska Szkoła Reklamy
 40. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

W czasie trwania XV Giełdy pomysłów na życie zostały zaproponowane następujące wykłady

dla klas III:

TEMAT

UCZELNIA/INSTYTUCJA

Rynek pracy prawników.

Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji

Kariera w organizacjach europejskich a praca, praktyki staże.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

Dlaczego ludzie prowadzą wojny?

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

English (es) in the World.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Anglistyki

Współczesny polski teatr postdramatyczny. Teatr głosem młodego pokolenia?

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kognitywistyka wiedzą społeczeństwa informacyjnego

Uniwersytet w Białymstoku

Dieta fit to mit.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku

Zawody przyszłości a studia w Anglii.

Studia w Anglii, Centrum Informacji w Polsce

Dodatki do żywności, przyjaciel czy wróg? Dietetyk zawód przyszłości.

PWSIiP w Łomży

dla klas II:

TEMAT

UCZELNIA/INSTYTUCJA

Sztuka dobrego definiowania.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Filologii Polskiej

Nazwiska mieszczan łomżyńskich (XV- XIX w.).

Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Filologii Polskiej

Warsztaty prasowe: jak czytać gazetę?

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Numeryczna Ziemia.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

Ślady kryminalistyczne-teoria i praktyka.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Fakty i mity wokół GMO.

Uniwersytet w Białymstoku Instytut Biologii

Rosja kolorowa. O malarstwie i nie tylko.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

Kariera w organizacjach europejskich a praca, praktyki, staże.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku

Obok współorganizatora WUP w Białymstoku, oddziału terenowego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zaprosiliśmy przedstawicieli Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Młodzież mogła spotkać się z ich doradcami zawodowymi, by skorzystać ze wsparcia i pomocy.

Poza tym zaprosiliśmy Wojskową Komendę Uzupełnień w Łomży, która przedstawiła ofertę nauki i służby wojskowej w Polsce.

Na giełdę licznie przybyła młodzież z łomżyńskich szkół średnich. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami tak różnorodnych uczelni był uzupełnieniem wiedzy, którą możemy odnaleźć w informatorach.


Zobacz również relacje:

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720