Krótka historia III LO

Drukuj
Utworzono: czwartek, 18, lipiec 2013 Super User

2 kwietnia 1992 r. Kurator Oświaty Cezary Kocon i Wojewoda Łomżyński Jerzy Brzeziński podpisali porozumienie dotyczące utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych w Łomży.

6 kwietnia tego samego roku Kurator Oświaty w Łomży z dniem 1 czerwca 1992 r. powołał do życia III Liceum Ogólnokształcące w Łomży.

Pismem z 11 maja 1992 r. funkcję dyrektora powierzono mgr. Jerzemu Cieślewskiemu.

1 września 1992 r. rok szkolny w III Liceum Ogólnokształcącym rozpoczęło zaledwie 68. uczniów w dwóch klasach oraz 15. nauczycieli.

Pierwszą siedzibą naszej szkoły był budynek Zespołu Szkół Medycznych przy ulicy Wiejskiej 16. Po czterech latach, 1 września 1996 r., nowy rok szkolny powitaliśmy już w budynku po Zespole Szkół Mechanicznych przy ulicy Senatorskiej 13.

Nadanie szkole imienia

14 lutego 1998 r., w 56. rocznicę powstania Armii Krajowej, Kurator Oświaty w Łomży Helena Sutyniec nadała III Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży imię Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej.

Sztandar podarowała szkole warszawska Fundacja Teresy i Zdzisława Knobel.

Tego dnia gościli w naszej szkole przedstawiciele władz miasta, a także przedstawiciele łomżyńskiego garnizonu. Gośćmi honorowymi byli p. Henryk Wiśniewski - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łomży oraz p. Stanisław Gawrychowski, autor książki Na placówce AK.

Od tamtej pory pana Henryka Wiśniewskiego gościliśmy nie tylko podczas odbywającego się corocznie Święta Szkoły - 14 lutego i podczas uroczystości upamiętniających Święto Niepodległości, ale także na lekcjach wychowawczych. Jego wspomnienia z czasów wojny i okupacji były dla naszej młodzieży niezwykle wymowną lekcją historii kształtującą właściwą postawę obywatelską i wartości patriotyczne.

Wyrazem hołdu złożonego patronowi szkoły jest zbiór pamiątek wyeksponowanych w pracowni historycznej i na holu na II piętrze. Dzięki młodzieży, kombatantom i ich rodzinom zgromadzone zostały liczne pamiątki, m.in. fragmenty umundurowania, odznaczenia i części uzbrojenia byłych żołnierzy podziemia. Wśród eksponatów są także materiały propagandowe z okresu walk pod dwiema okupacjami - rozkazy, meldunki, fotografie, notki biograficzne żołnierzy AK. Ważne miejsce zajmuje sztandar AK przechowywany w jednej z gablot.

Te wszystkie znaki minionego czasu niewątpliwie skłaniają młodzież do zadumy nad dziejami naszej ojczyzny i nie pozwalają zapomnieć o tych, którzy jej historię tworzyli.

Spotkania z kombatantami

Ważną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży pełnią spotkania z kombatantami. Członkowie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Związku Sybiraków w Łomży zapraszani są na uroczystości szkolne oraz uczestniczą w zajęciach z młodzieżą, podczas których dzielą się swoimi wspomnieniami z czasów wojny i okresu powojennego.

Oprócz pana Henryka Wiśniewskiego, przyjaciela szkoły, długoletniego prezesa oddziału łomżyńskiego ŚZŻAK, mieliśmy zaszczyt gościć p. Irenę Baranowską-Tyman, żołnierza ZWZ-AK, członkinię SZŻAK, p. Mariana Paliwodę oraz p. Kazimierza Wojewodę członków łomżyńskiego oddziału Związku Sybiraków.

Wizyta Jolanty Kwaśniewskiej

1 września 2000 r. w naszej szkole gościła żona ówczesnego Prezydenta RP p. Jolanta Kwaśniewska, która przekazała ufundowane przez kancelarię Prezydenta RP kompletne wyposażenie szkolnej pracowni internetowej.

Jak napisała potem Gazeta Wyborcza Uczniów III LO w Łomży pani prezydentowa namawiała do tego, aby dobrze korzystali z danego im czasu do nauki i uczyli się języków obcych.

Uroczyste otwarcie stałej ekspozycji poświęconej Bohaterom walk o wolność Ojczyzny

W oparciu o zbiory będące własnością p. Henryka Wiśniewskiego 12 listopada 2002 r. w III LO w Łomży miało miejsce uroczyste otwarcie stałej ekspozycji po-święconej Bohaterom walk o wolność Ojczyzny.

Składa się na nią dwanaście gablot przedstawiających odpowiednio:

  • gablota I - historię założenia i działalności Polskiej Organizacji Wojskowej na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gabloty II, III, IV - wydarzenia roku 1920 na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gablota V - historię 18 Dywizji Piechoty,
  • gablota VI - historię 33 Pułku Piechoty,
  • gabloty VII, VIII, IX - przebieg kampanii wrześniowej na Ziemi Łomżyńskiej,
  • gabloty X, XI - historię obwodu łomżyńskiego Armii Krajowej,
  • gablota XII - została opracowana na podstawie materiałów przekazanych naszej szkole przez p. Irenę Baranowską-Tyman, żołnierza ZWZ-AK, członkinię ŚZŻAK. Zbiory poświecone są p. Zofi i Dąb-Biernackiej ps. ?Jagienka?, organizatorce łączności i szefa łączniczek w latach 1940-1945 między Komendą Okręgu Wileńskiego a Komendą Główną AK w Warszawie w stopniu kapitana, oficerowi II Korpusu, odznaczonej dwukrotnie Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem AK. Ponadto gablota zawiera informacje na temat historii VI Wileńskiej Brygady AK.

Ekspozycja wykorzystywana jest przez nauczycieli naszej szkoły na lekcjach historii i godzinach wychowawczych poświęconych patronowi szkoły.

Promocja książki Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939-1945

W kwietniu 2004 r. w naszej szkole odbyła się promocja książki Mieczysława Laszczkowskiego pt. Ziemia Łomżyńska w latach walki i okupacji 1939-1945. Spotkanie miało uroczysty charakter nie tylko ze względu na znamienite grono gości, ale również z powodu poruszanych treści.

Prelegenci ze wzruszeniem mówili o czasach wojny, wspominali zaangażowanie, z jakim podejmowali walkę z okupantem, uświadamiali zebranym (zwłaszcza młodzieży) wartość ojczyzny i potrzebę poświęcania się dla niej.

10 lat z patronem

10. rocznica nadania szkole imienia to dla całej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Przygotowywaliśmy się do niego bardzo starannie. Opracowana i wydana została broszura pt.: 10 lat z patronem, która zawiera informacje na temat historii szkoły, budynku przy ulicy Senatorskiej 13 - siedziby szkoły od 1996 roku - i Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Zorganizowano i przeprowadzono międzyszkolne (a w dwóch przypadkach nawet ogólnopolskie) konkursy: Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my, literacki Bo wolność krzyżami się mierzy, plastyczny AK w walce z Niemcami i wiedzy o AK.

Najważniejszą częścią obchodów jubileuszu była akademia, w której udział wzięli liczni goście. Szczególnie gorąco pani dyrektor Grażyna Chodnicka powitała przybyłych na uroczystość żołnierzy AK: p. Henryka Wiśniewskiego - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział w Łomży, p. Annę Polak, p. Marię Babiel, p. Helenę Getek, p. Irenę Baranowską-Tyman, p. Jerzego Getek., p. Józefa Gabiniewicza, p. Stanisława Hermanowskiego, p. Jana Olszewskiego. To oni dają świadectwo prawdzie o tamtych czasach, są żywą lekcją historii dla współczesnej młodzieży, dlatego przez zebranych gości i uczniów naszej szkoły zostali przyjęci bardzo ciepło, czego wyrazem były gromkie brawa i kwiaty.

Wszyscy uczestnicy jubileuszu szkoły w skupieniu i z zainteresowaniem wysłuchali wykładów przygotowanych przez pracowników IPN. Pan Leszek Rysak mówił o prawdach i mitach narosłych wokół Armii Krajowej, zaś Krzysztof Sychowicz przedstawił postawy akowców i dylematy, z którymi musieli zmagać się żołnierze obwodu łomżyńskiego AK w latach 1944-45, gdy radość wolności zamieniała się w rozpacz kolejnego zniewolenia.

Po prelekcjach pracownicy IPN podarowali szkole tablice m.in. z unikatowymi zdjęciami walczących żołnierzy AK. Mają one pomagać młodzieży w odkrywaniu zagadek tamtych czasów i przybliżać postawy bohaterskich żołnierzy.

Po wystąpieniach gości zaprezentowała się młodzież naszej szkoły w montażu słowno-muzycznym zatytułowanym Jeśli zapomnę o Nich, Ty Boże zapomnij o mnie.

Uczniowie w przejmujący sposób opowiedzieli historię żołnierzy walczących o wolność Ojczyzny. Szczególne wzruszenie, a nawet łzy było widać na twarzach zebranych, gdy uczeń w mundurze żołnierskim, przy blasku świec i lampy, na tle choinek i autentycznych zdjęć z tamtych czasów, pisał list z Katynia do Maryni. Mieliśmy wtedy wrażenie, że uczestniczymy nie w przedstawieniu, ale że towarzyszymy prawdziwemu oficerowi w pożegnaniu z ukochaną.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród zwycięzcom konkursów organizowanych z okazji 10. rocznicy nadania szkole imienia.

Ostatnim elementem uroczystości było zwiedzanie wystawy poświęconej działalności żołnierzy AK, przygotowanej na holu na II piętrze w szkole. Był to czas nie tylko na indywidualne refleksje, ale też rozmowy z akowcami.

Odsłonięcie tablicy memoratywnej

13 lutego 2009 r. już po raz jedenasty obchodziliśmy rocznicę nadania szkole imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Ważnym wydarzeniem obchodów Święta Szkoły było odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej komendantów i inspektorów AK.

W uroczystości, oprócz nauczycieli i uczniów naszego liceum, udział wzięli między innymi żołnierze Armii Krajowej (p. Anna Polak, p. Maria Babiel, p. Tadeusz Danowski) z prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK oddział w Łomży panem Henrykiem Wiśniewskim na czele, zaprzyjaźniona ze szkołą pani Irena Baranowska--Tyman (łączniczka z czasów wojny).

Spotkanie z żołnierzami Armii Krajowej, świadkami trudnej polskiej historii, sprowokowało naszą młodzież do refleksji na temat bohaterstwa, poświęcenia i wierności ojczyźnie. Na znak hołdu dla heroicznej postawy żołnierzy młodzież objęła wartę honorową przy pomniku, złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

W trakcie uroczystości wszyscy wysłuchali krótkich referatów przybliżających sylwetki czterech dowódców obwodu łomżyńskiego AK, którym poświęcona jest tablica i obejrzeli montaż poetycko--muzyczny zatytułowany Ojczyźnie naszej bądźmy wierni przygotowany przez uczniów z Koła Żywego Słowa i zespołu muzycznego.

Jak zwykle wykazali się oni profesjonalizmem. Zachwycili zebranych perfekcyjnie dobranym repertuarem i mistrzostwem w wyrażaniu emocji zapisanych w tekście.

W budowaniu nastroju zadumy pomagały pełne ekspresji pieśni patriotyczne wykonane z wielkim zaangażowaniem i przejęciem. Gromkie brawa otrzymali również uczniowie naszej szkoły, którzy w strojach z epoki romantyzmu tańczyli poloneza, tradycyjny polski taniec. Całość dopełniała scenografia, której głównym motywem była biało-czerwona szarfa oplatająca brzozowy krzyż. Wszystko to sprawiło, że uroczystość stała się źródłem wspomnień dla kombatantów, a dla uczniów naszej szkoły doskonałą lekcją historii i patriotyzmu.

Podlaska Rodzina Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej

III LO w Łomży znalazło się w gronie szkół założycielskich Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej. Akt utworzenia Rodziny został podpisany 5 marca 2010 r. w siedzibie podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku. Głównym celem działalności Rodziny jest poszerzanie wiedzy młodzieży o historii walk i polskich dążeniach niepodległościowych, bohaterach narodowych od końca XVIII do XX wieku oraz kształtowanie świadomości narodowej i patriotycznej młodzieży. 29 września 2010 r. uczniowie i nauczyciele naszego liceum wzięli udział w I Sejmiku Aksjologicznym Podlaskiej Rodziny Szkół Imienia Bohaterów Walk o Niepodległość Rzeczy-pospolitej w Korycinie, którego tematyka dotyczyła problemu współczesnego rozumienia wartości patriotycznych.

Dwadzieścia lat minęło...

 

Gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720