Wspomnienie o Henryku Wiśniewskim

Drukuj
Utworzono: czwartek, 25, lipiec 2013 Super User

Henryk Wiśniewski urodził się w Wiśniewie k. Ostrołęki 10 czerwca 1925 r. Do wybuchu wojny ukończył szkołę podstawową i rozpoczął naukę w gimnazjum w Ostrołęce.

W marcu 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej. Po szkoleniu rekruckim, w maju 1943 r. ukończył konspiracyjną szkołę podoficerską. Uczestniczył w przerzutach granicznych do Generalnej Guberni oraz w patrolach dywersyjnych. Od kwietnia 1944 r. działał w oddziale partyzanckim ppor. Bolesława Kurpiewskiego Orlika.

W czasie akcji Burza oddział wszedł w skład I batalionu dowodzonego przez kpt. Tadeusza Budnego Swobody w odtwarzanym 5 pułku ułanów spieszonych Armii Krajowej. Jesienią 1944 r., po przejściu frontu i rozbrojeniu oddziału, deportowany do łagru w Ostaszkowie, a w kwietniu 1945 r. przewieziony do specłagru Diagilewo koło Riazania.

Do kraju powrócił w 1946 r. Zdał maturę, studiował na Wydziale Prawa UW oraz, już w czasie pracy zawodowej, na Wydziale Finansów SGPiS. Pracę zawodową rozpoczął w NBP Oddział Ostrów Mazowiecka. Przeniesiony służbowo do Oddziału w Łomży, był wieloletnim dyrektorem aż do przejścia na emeryturę w 1992 r. Wtedy też odsłonił wojenne fragmenty swojej AK-owskiej przeszłości. Był prezesem Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK w Łomży.

Zmarł 16 listopada 2009 r. Podczas pogrzebu uczniowie III LO zaciągnęli przy trumnie zmarłego wartę honorową. Uczeń Krystian Cempa w imieniu społeczności szkolnej podziękował śp. Henrykowi Wiśniewskiemu za prowadzone przez niego lekcje żywej historii i świadectwo patriotyzmu.

Henryk Wiśniewski był pomysłodawcą nadania III LO w Łomży imienia Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Także z jego inicjatywy odsłonięto tablicę memoratywną przy III LO poświęconą żołnierzom i komendantom AK. Popularyzował wiedzę o historii Polski w latach okupacji hitlerowskiej i sowieckiej poprzez publikacje historyczne i na spotkaniach z młodzieżą. Wielokrotnie był zapraszany do naszej szkoły. Uczniowie zapamiętali go jako starszego, statecznego, opanowanego i życzliwego Pana, który zawsze chętnie przyjmował zaproszenie, z pasją, ale i z przejęciem opowiadał o czasach wojny, dzielił się swoimi doświadczeniami, przeżyciami. Uczestniczył jako gość honorowy w uroczystościach patriotycznych, szczególnie 14 lutego - w rocznicę powstania AK i nadania szkole imienia.

Gościmy

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

(c) 1998-2017 III Liceum Ogólnokształcące im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK w Łomży, ul. Senatorska 13, 18-400 Łomża, tel 86-216-6720